Barsoft Yazılım Hizmetleri

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Sitemiz üyelik sistemi ile çalıştığından tarafınızdan 6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel verileriniz yasalara uygun şekilde veritabınımızda tutulmaktadır. Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni aşağıdadır. Gizlilik koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.

1. BARSOFT Sitesi, kullanıcıları tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Yetkili Çözüm Ortakları/Bayileri ile yaptığı Sözleşme’lerde ve/veya kanunlarda belirtilen hallerde, belirlenen amaçlar ve kapsamlar içerisinde kullanabilir.

2. Toplanan bu bilgiler; hizmetlerin ifası, kampanya çalışmaları, profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için sadece BARSOFT YAZILIM HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ bünyesinde kullanılmakta ve saklanmakta; ayrıca hizmetin ifası amacıyla BARSOFT YAZILIM HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ üzerinden üçüncü parti bayilerimiz, eğitimcilerimiz ve talebinizi yerine getirmekle görevli diğer iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.

3. Site içerisinde verilecek hizmetin ifası, program içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, usulsüz sisteme girişler, fraud alışveriş ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için site gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır.

4. Site içerisinde, kullanıcılar çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle, kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgiler (ad, soy ad, firma adı, vergi dairesi, vergi numarası, adres, telefon numarası gibi) sitenin veri tabanlarına kayıt edilecektir.

5. Tarafınızla daha önceden akdedilmiş olan ve/veya akdedilecek Sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam içerisinde, kullanıcının onay vermesi halinde yeni çıkan ürünleri ve indirimleri hakkında reklam ve/veya pazarlama amacı ile elektronik iletişim vasıtaları yolu ile kullanıcıları bilgilendirebilir, ticari elektronik ileti gönderebilir.

6. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda, işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışında, kullanıcılara ait bilgileri aşağıda yer alan hallerde üçüncü kişilere açıklayabilir.

a) Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Tüzük, Tebliğ, Genelge vb mevzuatlar dahilinde uyulması gereken bir kural bulunması halinde,

b) Yetkili idari kurum ve/veya adli mercilerce usulüne uygun yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma olması halinde kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halinde,

7. Yukarıda yer alan zorunlu istisnalar dışında BARSOFT YAZILIM HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ, kullanıcılarının kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

8. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/Değişiklik: BARSOFT YAZILIM HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ (“Site Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin nitelikler, nasıl kullanıldığı, bu bilgilerin üçüncü şahıslarla hangi durumlarda paylaşıldığı ve gerekli tüm gizlilik koşulları için tüm yapılan değişiklikler haberdar olunması için bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik ve güvenlik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu sitede yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişikliklerin kabul edildiği anlamını taşır.

9. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa üyeler dahil, siteye giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) site ortamının güvenilir bir ortam olmasına rağmen, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Program Sahibi, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.

10. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Siteye yerleştirilen, iletilen veya Site aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Siteye ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Site Sahibi’nin, Kullanıcılar tarafından Siteye  konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

11. Kullanıcı Adı ve Şifre: Site Sahibi bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz 3. şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal site ve/veya Program Sahibine haber verilir.

12. Üçüncü Kişilere Ait Programlar: Bu sitede, Site Sahibinin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst programlar bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Site Sahibinin erişim sağlanan bu programlara ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk 3. kişilere ait programlarda yazılı koşullara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu programlarda yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu programlara sağlanan kişisel bilgilerden, bu programdan istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu programların gizlilik politika ve uygulamalarından Site Sahibi sorumlu tutulamaz.

13.Program Yardımcı Programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veritabanına kaydedilebilir.

14. Daha hızlı ve efektif sonuçlar vermesi açısından sayfalar arası geçişlerde kullanıcıları tanımak ve/veya her sayfa geçişinde yeniden üyelik girişine gerek kalmaması ve kayıt sırasında verdiğiniz bilgilere erişmeniz için “oturum tanımlama” amacı ile “çerez”/”cookies” kullanmaktadır. Çerezler anlık olarak ara yüzde tutulmakta ve siteyi terk ettiğinizde kalıcı olmamaktadır. Bu uygulama, sitemizi terk ettikten sonra hiçbir şekilde size ve kullandığınız cihazlara ilişkin veri tutmamakta ve kaydetmemektedir. Tanımlama ayarlarınızı değiştirerek “tanımlama bilgilerini” kabul etmeyebilirsiniz. İş bu halde; site içerisinde bulunan bütün interaktif özelliklerin kullanılması mümkün olmayabilir.

15. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının İhlali: Site Sahibi, gizlilik koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların sitenin ve hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Bu kural, koşulların kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

A) Genel Bilgilendirme

BARSOFT YAZILIM HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

B) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)  başta olmak üzere, “BARSOFT YAZILIM HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. şirket Ana Sözleşmesi”nde detaylı olarak belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketimiz tarafından, söz konusu faaliyetler dolayısıyla; gerek yürürlükte bulunan mevzuatlar gerekse tarafınızla akdettiğimiz üyelik sözleşmesi, bayilik sözleşmesi ve benzeri iş ortaklığı/çözüm ortaklığı sözleşmeleri, web site kullanım koşulları veya www.barsoft.com.tr üzerinden ya da sair BARSOFT Yazılım panelleri üzerinden akdedilecek “Ücretsiz Demo ve Teklif Formu” gibi hukuki metinlerin/sözleşmelerin ifası, bu sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla veya sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kişisel verileriniz, toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, www.barsoft.com.tr web sitesini ve sair BARSOFT Yazılım panelleri gibi elektronik ortamdan sunduğumuz hizmetin yerine getirilmesini sağlamak, Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi Şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, tedarikçiler ve üçüncü parti hizmet alınan şirketler ile bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

C) Kişisel Verilere İlişkin Ayrıntılı Bilgilendirme (Hangi verilerinizi işliyoruz? Neden ve nasıl işliyoruz? Kimlere aktarıyoruz?)

www.barsoft.com.tr web sitesine veya programlarımıza giriş yaptığınızda kullandığınız IP adresi ve programda bulunan üye girişi alanlarına tarafınızca bilgi girişi yapılabilecek e-posta adresi, şifre, kullanıcı adı gibi bilgilerden oluşmaktadır. Bu bilgiler, ayrı ayrı veya bir bütün olarak veri tabanı oluşturmak, raporlama yapmak, istatistik çıkartmak, tasnif etmek, düzenlenmek, diğer verilerle karşılaştırmak, saklamak, depolamak ve aktarmak suretiyle otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenebilmektedir.

Şirketimiz tarafınızdan alınan bu verileri; 5651 sayılı Kanun kapsamında tutmakla yükümlü olduğumuz IP log kayıtlarını tutabilmek ve www.barsoft.com.tr veya programlarımız üzerinden üye girişi yaptığınız takdirde tarafınızı tanımlayabilmek için işlenecek ve bu işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla Şirketimizce yetkilendirilen ve/veya birlikte çalıştığımız iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

İnternet sitesi veya program içerisinde oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, usulsüz alışveriş ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için site veya program gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır.

Şirketimiz, tarafınızla akdedilen veya akdedilme hazırlığı yapılan hukuki/ticari dokümanlar ile belirlenen amaçlar ve kapsam içerisinde, kullanıcının onay vermesi veya yasal olarak onay alınmasına gerek bulunmadığı hallerde yeni çıkan ürünleri ve indirimleri hakkında reklam ve/veya pazarlama amacı ile elektronik iletişim vasıtaları yolu ile kullanıcıları bilgilendirebilir.

Bunun dışında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki kanun gereğince onay alınmış veya onay alınması yasal olarak zorunlu değil ise tanıtım ve pazarlama amaçlı olarak ticari elektronik ileti grup şirketleri(aracı hizmet sağlayıcılar) ve/veya iş ortakları ile size yeni ürünlerden haberdar etmek, reklam ve pazarlama amaçlı kullanabilmektedir.

Hızlı ve efektif sonuçlar vermesi açısından, internet sitelerinde veya progamlarda  sayfalar arası geçişlerde müşterilerini tanımak ve her sayfa geçişinde yeniden üyelik girişine gerek kalmaması ve kayıt sırasında verdiğiniz bilgilere erişmeniz için “oturum tanımlama” amacı ile “çerez” kullanmaktadır. Çerezler anlık olarak ara yüzde tutulmakta ve sayfalarımızı veya programlarımızı terk ettiğinizde kalıcı olmamaktadır. Bu uygulama hiçbir şekilde size ve kullandığınız cihazlara ilişkin veri tutmamakta ve kaydetmemektedir. Tanımlama ayarlarınızı değiştirerek “tanımlama bilgilerini” kabul etmeyebilirsiniz. İş bu halde; site içerisinde bulunan bütün interaktif özelliklerin kullanılması mümkün olmayabilir.

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan iş bu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler, KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

Şirketimiz, işbu aydınlatma metni çerçevesinde hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla ve hangi hukuki sebebe binaen işlendiğini yukarıda açıklamıştır. Bunun dışında talep edilecek tüm verilerde müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; Şirketimizin ortakları ve ileride BARSOFT YAZILIM HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ve/veya olması halinde grup Şirketlerine dahil olacak yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir. Şirketimizin ortakları için www.barsoft.tr internet adresinden bilgi edinebilirsiniz.

D) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Şirketimize ait ve/veya Şirketimiz tarafından işletilmekte olan programlarımıza yaptığınızda program sunucularında oluşan IP kayıtlarının kopyalanması suretiyle ve/veya www.barsoft.com.tr kanalıyla, tarafınızca www.barsoft.com.tr üzerindeki ilgili formun doldurulması suretiyle toplanmaktadır.

E) Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri info@barsoft.com.tr adresinden bildirebilirsiniz.

F) Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

G) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, ISO 27001 belgesine sahip olup Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

H) KVKK 11 nci Maddede Sayılan Diğer Haklar

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman info@barsoft.com.tr adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz.

www.barsoft.com.tr
BARSOFT YAZILIM HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.