Barsoft Yazılım Hizmetleri

E İrsaliye

Barsoft Yazılım

Barsoft Yazılım Hizmetleri

E İrsaliye

Program üzerinden oluşturulan İrsaliyelerin ve Depo transfer fişlerinin, entegratör firmalara (Turkcell, Edm, Finans, Foriba,) vb. direkt olarak gönderimini sağlayan bir programıdır.