Barsoft Yazılım Hizmetleri

E Defter

Barsoft Yazılım

Barsoft Yazılım Hizmetleri

E Defter

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu’na, Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

 
 
  • Barsoft Orion muhasebe sistemi içinde oluşan muhasebe kayıtlarının tek tuş ile GİB ortamına aktarılması sağlanır.
  • Bu sistemde dikkat edilmesi gereken en önemli detay her belgenin ayrı ayrı muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve oluşan bu belgelerin ödeme veya tahsilat kayıtlarının da bu belgeler ile ilişkilendirilmesi. Orion bu ilişkileri de otomatik olarak kurar.